آدرس تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان سپند غربی، شماره ۶۱.
تلفن ۶۰۱۷ ۸۸۹۰ ۰۲۱
۵۹۴۸ ۸۸۹۰ ۰۲۱
فکس ۳۹۷۸ ۸۸۹۰ ۰۲۱
ایمیل info@shayegan.com