مجتمع ساختمانی فرشته پالاسفرشته پالاس، طراحی شده توسط جمشید اسماعیل‌زاده، نمونه ای به روز از توانایی ما در پروژه های توسعه پایدار می باشد که در بهترین نقطه از خیابان فرشته با چشم اندازی زیبا مطابق با معماری روز و رعایت استانداردهای مجموعه های سوپر لوکس و پیشرفته دنیا طراحی و در حال احداث می باشد.

مختصات پروژه: